24_PL_nákup_a_financování_auta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:196.74 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost. 

Žáci 5. ročníku si zopakují sčítání a odčítání v číselném oboru do 1 000 000. 

Pracovní list bohužel obsahuje pravopisné a stylistické chyby. 

Chybí zde 6. cvičení, jehož řešení najdeme v závěru PL.