23_VM_Počítání_s_dvojcifernými_čísly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:201.93 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Výukový materiál byl vytvořen na procvičení počítaní s dvojcifernými čísly zajímavou formou, např. budou vytvářet dvojciferná čísla z daných cifer, hledat nejmenší a největší rozdíl, vyplňovat početní tabulku, řešit slovní úlohu. Úlohy jsou tedy rozmanité. Lze je využít pro rychlejší žáky, popř. jako domácí úloha. Obsahuje řešení.