21_VM_Rozmanité_slovní_úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:199.79 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál zaměřený na procvičování početních operací sčítání a odčítání v oboru do 1000 ve slovních úlohách. Každá ze čtyř slovních úloh má další podotázky související se zadáním. Vhodné pro žáky 3. ročníku. Lze použít jako jeden materiál, popř. jednotlivé úlohy rozdělit. Úlohy je vhodné také s žáky probrat a zjistit, zda žáci zadání porozuměli. Obsahuje řešení.