21_PL_Návštěva_v_cukrárně

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:196.14 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost. Je určen pro žáky 2. třídy. V sedmi cvičeních si žáci procvičí učivo sčítání, odčítání a násobení v číselném oboru do 100.

Zde se také otevírá prostor pro diskuzi, jak staré jsou slovní úlohy a jaké jsou dnes ceny zákusků a zmrzliny.

Na víkend lze dětem zadat jako domácí úkol návštěvu cukrárny, kde mohou zjistit současné ceny.

Autorka má chybu v řešení 4. úkolu a PL by snesl lehkou  grafickou úpravu.