20_PL_nákup_ve_školní_kantýně

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:198.73 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost. Je určen pro žáky 2. třídy. V sedmi slovních úlohách si žáci procvičí učivo sčítání, násobení a dělení v číselném oboru do 100. Jednotlivé úkoly by šly použít i jako pětiminutovka, početní diktát, práce navíc nebo jako domácí úkol.