20_DUM_Souhrnné_opakování_II_pololetí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:616.7 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

  

Prezentaceje dle autorky určenakopakování učiva II. pololetí, zejména k pololetní písemné práci“.

Materiál je rozdělen do čtyř částí: 1. Konstrukční úlohy, 2. Aritmetická posloupnost, 3. Geometrická posloupnost a 4. Analytická posloupnost (? … zřejmě patří Analytická geometrie). V první, druhé a třetí části jsou vždy po jedné úloze, ve čtvrté části jsou úlohy tři.

Úlohy jsou převzaty z jiných materiálů autorky a všechny úlohy jsou doplněny autorským řešením, které se zobrazí po kliknutí na odpovídající odkazy.

Postupy jsou dostatečně podrobně popsány.

V materiálu se občas vyskytují nedostatky typografického charakteru. Z hlediska odborného se drobné chyby vyskytují (stejné, jako v předchozích materiálech, např. určení velikostí úhlů trojúhelníku ve 4. bodu).

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné, po odstranění chybek, použít pro opakování vybraných úloh, které byly probrány v dřívější době „tak jak je“.