19_VM_Úvahové_úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:197.46 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma slovní úlohy.

Obsahuje tři úvahové úlohy, kde žáci použijí početní operace sčítání a odčítání.

Poslední úloha je trochu matoucí, neboť je v ní použito stejné jméno chlapce jako v předchozí. 

Řešení je součástí materiálu.

Pracovní list lze použít jako práci navíc, k domácí přípravě nebo jednotlivé příklady použít k tvorbě souhrnného opakování.