19_-slovní_úlohy_-__samoobsluha

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:391.85 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list zaměřený na procvičování sčítání a odčítání desítek v oboru do 100 ve sl. úlohách. Ty jsou koncipovány tak, že na začátku je seznam surovin (cena je uvedena za kilo) a k seznamu se vztahují všechny sl. úlohy. Mají gradující charakter. Poslední úloha je volná. Zde je velký prostor pro kreativitu a případné mezipředmětové vztahy. Obsahuje řešení.