19_DUM_Úhel_dvou_vektorů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:496.59 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaceje dle autorky určenakosvojení si základního vzorce pro výpočet úhlu dvou vektorů.

Dva úvodní snímky jsou věnovány zavedení pojmu „úhel dvou vektorů“ a vztahu mezi skalárním součinem dvou vektorů a součiny velikostí daných vektorů. Čitatel ve vztahu je ve dvou absolutních hodnotách, což je zbytečné, neboť skalární součin je skalárem.

Další čtyři snímky jsou věnovány příkladu na určení vnitřních úhlů trojúhelníků, jeho vrcholy jsou zadány pomocí souřadnic. Postup řešení je správný, avšak ve výpočtech je několik drobných chyb.

Poslední snímek je věnován pěti úlohám na procvičení.

Vysvětlení všech pojmů a řešení příkladů je dostatečně srozumitelné.

V materiálu se občas vyskytují nedostatky typografického charakteru. Z hlediska odborného je materiál bez matematických chyb.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné, po odstranění chybek, použít pro výuku tématu Úhel mezi vektory „tak jak je“.