18_DUM_Operace_s_vektory

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:596.37 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaceje dle autorky určenakvýuce o operacích s vektory (sčítání, odečítání a násobení vektoru skalárem)“.

První tři snímky jsou věnovány sečtení dvou vektorů, tj. zavedení operace sčítání vektorů, příklad na určení součtu dvou vektorů a také grafické znázornění součtu dvou vektorů.

Další dva snímky jsou věnovány odečtení dvou vektorů, tj. zavedení operace odčítání vektorů a příklad na odečtení dvou vektorů. Vzhledem k předchozímu sčítání v této části chybí grafické znázornění součtu dvou vektorů.

Poslední část je věnovaná skalárnímu součinu dvou vektorů (a ne násobení vektoru skalárem). Po zavedení operace následoval příklad.

Poslední snímek je věnován třem úlohám na procvičení.

Vysvětlení všech pojmů a řešení příkladů je poměrně jednoduché a srozumitelné.

V materiálu se občas vyskytují nedostatky typografického charakteru. Z hlediska odborného je materiál bez matematických chyb.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít pro výuku témat Sčítání vektorů, Odčítání vektorů a Skalární součin vektorů „tak jak je“.