17_-slovní_úlohy_-__pohádky_1

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:178.31 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list se slovními úlohami pro žáky 2. ročníku. Úlohy jsou zaměřené na sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku. Všechny jsou zaměřeny na známé pohádky a kromě místa na výpočet a odpověď je zde i místo na znázornění. Což je zvláště u začátečníku přínosné. Lze použít jak pro procvičování, tak i upevňování čtenářské gramotnosti a orientaci v textu. Obsahuje řešení.