17_PL_výlet_do_ZOO

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:195.5 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost. Žáci si v šesti slovních úlohách procvičí učivo sčítání, odčítání v číselném oboru do 1 000 000 a násobení a dělení v oboru velké násobilky. 

Pracovní list by mohl obsahovat navíc i nějaké motivační obrázky, lehce pokulhává po grafické stránce.