17_Matika_-_Sestavování_příkladů_do_20

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:193.02 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál obsahuje prezentaci na téma tvoření příkladů a vztahy o x méně, o x více v číselném oboru do 20.

Jednotlivé snímky lze vytisknout a použít jako pracovní listy. 

Cvičení na snímku 6 nemá jednoznačné zadání. Žáci mohou spojovat dvojice, nebo tvořit řetězy. 

Řešení není součástí prezentace.