16_VM_Uplatnění_násobilky_třemi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:199.35 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma uplatnění násobení třemi. 

Žáci vypracují pět cvičení zaměřující se na násobky tří, doplnění čísel do příkladů, matematické hádanky a slovní úlohy.

K dispozici je i klíč.

Lze využít celý pracovní list k souhrnnému opakování nebo jednotlivá cvičení třeba k domácí přípravě.