16_Matika_-_Rozklad

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:324.61 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál obsahuje prezentaci se čtyřmi cvičeními na téma rozklad čísel a vytváření příkladů v číselném oboru do 20.

Jednotlivé snímky lze vytisknout a použít jako pracovní listy.

Snímek 5 může být pro děti matoucí kvůli pomlčce vypadající jako mínus. 

Řešení není součástí prezentace.