16_DUM_Střed_úsečky_vzdálenost_bodů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:466.17 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaceje dle autorky určenakosvojení základních vzorců pro určení vzdálenosti dvou bodů a určení středu úsečky v KASS“.

Po zavedení pojmu velikost úsečky jako vzdálenost dvou bodů v analytické geometrii je vložen příklad na určení rovnostrannosti trojúhelníku. Ač jsou délky jednotlivých stran správně určeny (bez návaznosti na jednotky) závěr příkladu je chybný. Nejedná se o trojúhelník rovnostranný, ale o trojúhelník rovnoramenný. Chybný je již předpoklad na snímku č. 4.

Další část je věnována určení středu úsečky. Po zavedení a vysvětlení „vztahu“ pro určení souřadnic středu úsečky je vložen vysvětlující příklad (tj. včetně autorského řešení).

Poslední snímek je věnován pěti úlohám na procvičení. Je škoda, že úlohy nejsou doplněny o autorské řešení.

Vysvětlení je poměrně jednoduché a srozumitelné.

V materiálu se občas vyskytují nedostatky typografického charakteru. Kromě výše uvedeného je z hlediska odborného materiál bez matematických chyb z oblasti analytické geometrie.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Po opravě prvního příkladu (předpoklad a závěr) je materiál možné použít pro výuku témat Střed úsečky a Vzdálenost bodů „tak jak je“.