15_-slovní_úlohy_-_metr__litr__kilogram

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:235.42 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál se slovními úlohami zaměřený na procvičování početních operací sčítání a odčítání v oboru do 20. Do těchto sl. úloh jsou zakomponované jednotky délky, hmotnosti a objemu. To není učivo daného ročníku, ale působí to přirozeně. Díky tomu se žáci učí a ani o tom neví. Dále se pak dají sl. úlohy rozvíjet a učivo ještě prohlubovat. Třetí úloha je rozdělena na dvě strany. Obsahuje řešení.