15_PL_fotografie_pro_školu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:195.5 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost. V šesti cvičeních si žáci procvičí početní operace sčítání, odčítání, násobení, dělení v oboru velké násobilky. Téma může učitel dál rozvíjet. Jednotlivá cvičení lze různě modifikovat.