15_DUM_Kartézská_soustava_souřadnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:486.74 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaceje dle autorky určenakosvojení si základních pravidel k zakreslování do KASS“.

V materiálu je zmínka o analytické geometrii v rovině i prostoru, jsou vysvětleny souřadnice a nechybí zmínka o R. Descartovi.

Autorka neopomněla vložit obrázek se zakreslenými body v KASS a jejich popis. Nechybí ani příklady na znázornění obdélníků, který je zadán body, do KASS.

Dva snímky jsou věnovány zakreslením útvarů vyjádřených pomocí nerovnic (grafické řešení nerovnic).

Poslední snímek je věnován šesti úlohám na procvičení. Je škoda, že úlohy nejsou doplněny autorským řešením.

Vysvětlení je poměrně jednoduché a srozumitelné.

V materiálu se občas vyskytují nedostatky typografického charakteru. Z hlediska odborného je materiál bez matematických chyb.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Kartézská soustava souřadnic „tak jak je“.