14_PL_třídní_fond

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:196.65 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost. Žáci zde procvičují hlavně početní operace násobení v oboru velké násobilky, sčítání, odčítání celkem v pěti cvičeních. 

Učitel může cvičení rozšířit o další možnosti. Nabízí se zde prostor pro diskusi.