14_DUM_Užití_posloupností_v_praxi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:674.53 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaceje dle autorky určenakzískání hlavních poznatků jak využít posloupnosti v praxi“.

Materiál se skládá z jednoho snímku, kde jsou definovány pojmy vzrůst hodnoty či pokles hodnoty a zmíněny pojmy procento, období a počáteční hodnota.

Vzrůstu hodnoty je věnováno dalších pět snímků. Po snímku s definicemi pojmů jsou zařazeny dvě úlohy využívající posloupnost v praxi. Jedná se o určení budoucího počtu obyvatel fiktivního města a o zjištění velikost vkladů, který časem vzroste na předem danou částku.

Poklesu hodnoty jsou věnovány tři snímky. Na jednom snímku jsou opět popsány definice potřebných pojmů a další dva snímky jsou věnovány úloze o poklesu hodnoty stroje.

Jeden snímek je věnován třem úlohám na procvičení daného tématu.

Všechny úlohy jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny poměrně podrobným autorským řešením.

V materiálu se občas vyskytují nedostatky typografického charakteru. Z hlediska odborného je materiál bez matematických chyb.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Součet aritmetické posloupnosti „tak jak je“.