12_-_násobení_a_dělení_třemi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:252.64 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma násobení a dělení třemi v číselném oboru do 100.

Pracovní list obsahuje řešení.

Žáci hledají číslo, řeší slovní úlohu, počítají příklady, přiřazují výsledky.