11_DUM_Součet_aritmetické_posloupnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:709.68 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentaceje dle autorky určenakzískání poznatků o součtu aritmetické posloupnosti“.

Materiál se skládá ze dvou slovních úloh a jedné úlohy na výpočet diference, na kterých jsou vysvětleny či připomenuty pojmy jako součet prvních n členů aritmetické posloupnosti, diference, n-tý člen apod.

První úloha se týká určení celkové dráhy, kterou ujde turista, jestliže jeho denní trasy se postupně zmenšují. Ve druhé úloze se určuje diference při znalosti dvou členů aritmetické posloupnosti. Třetí úloha se týká celkové ceny za vykopání studny.

Všechny úlohy jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny poměrně podrobným autorským řešením.

V materiálu se občas vyskytují nedostatky typografického charakteru. Z hlediska odborného je materiál bez matematických chyb.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Součet aritmetické posloupnosti „tak jak je“.