10_VM_Čísla_a_číselné_operace_na_rozvoj_myšlení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:199.65 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Pracovní list zaměřený na čtenářskou a informační gramotnost. Má za cíl rozvíjet u žáků myšlení díky úlohám s číselnými údaji a jednoduchými číselnými operacemi. Jedná se o materiál nad rámec běžné výuky, i když záleží na pedagogovi, jak s ním naloží. Jsou zde úlohy na skládání čísel z daných číslic, hledání nejmenších/největších čísel, apod. v 8. úloze je chyba v zadání. Obsahuje řešení.