10_PL_vybavení_žáků_do_1_třídy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:197.63 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma sčítání a násobení v číselném oboru do 1 000 000.

Týká se i finanční gramotnosti a desetinných čísel.

Je určen žákům 5. třídy, ale myslím, že je to pro ně příliš jednoduché a vypočítat by to zvládli i mladší žáci (třeba za pomoci učitele), byť se zde počítá i s desetinnými čísly. 

Nabízí se zde i prostor pro diskusi a samostatný domácí úkol.