10_-_násobení_a_dělení_třemi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:264.56 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma násobení a dělení třemi v číselném oboru do 100.

Pracovní list obsahuje řešení.

Žáci vyhledávají násobky tří, provádějí početní operace násobení a dělení.