1_VM_slovní_úlohy_násobilka_dvěma

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:197.74 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je zaměřený na procvičování učiva násobení a dělení dvěma ve slovních úlohách. Slovní úlohy jsou velmi jednoduché, dokonce první dvě mají i předpřipravený zápis a odpověď (žáci vybírají ze dvou možností). Celkem jsou zde čtyři. Materiál je vhodný pro úplné začátečníky. Obsahuje řešení.