1_-_slovní_úlohy_-_násobení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:160.32 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list pro žáky 2. ročníku na procvičování násobení ve slovních úlohách. PL je sice krátký (obsahuje 3 sl. úlohy), ale na základní procvičení ideální. Všechny jsou s pohádkovou tematikou a mají lehké příklady. Proto se dají využít mj. i pro slabší žáky na procvičení orientace a pochopení (v) textu. Obsahuje řešení.