1. čtvrtletní práce - písemná práce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:972.01 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k souhrnnému ověření znalostí žáků z celku zlomky. Materiál obsahuje dvě různá zadání písemné práce, tato se skládá z devíti různorodých příkladů zaměřených na znalosti: porovnávání zlomků, sčítání a odčítání zlomků, převod zlomku na smíšené číslo a opačně, převod zlomku na desetinné číslo a opačně včetně aplikační slovní úlohy.

Součástí materiálu je i kontrolní správné řešení. 

V zadání příkladu č. 5 obou skupin (sčítací pyramida) bohužel při převodu materiálu do pdf dokumentu vypadly cifry z dolních polí pyramidy. Před zadáním testu žákům bude zapotřebí čísla do pyramidy doplnit (například z autorského řešení, kde je zadání příkladu v pořádku).