1. čtvrtletní práce (písemná práce) - 6. roč.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:726.82 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je autorkou zamýšlen jako čtvrtletní písemná práce v šestém ročníku. Obsahuje dvě varianty zadání, každá z nich pak devět příkladů, zaměřených zejména na počítání s velkými čísly, počítání s jednoduchými celými čísly, výpočet obvodu a obsahu obdélníku a převody jednotek. Příklady jsou početně jednoduché, autorka se snaží o propojení látky s praxí, často jsou zadání příkladů ve formě slovní úlohy. Zařazen je i jeden příklad na jednoduchou absolutní hodnotu a jedna nerovnice s celými čísly.

Vzhledem k nejednotnosti osnov na školách nepředpokládáme, že by byl materiál vzhledem ke specifické skladbě úloh použitelný bez úprav. Materiál obsahuje drobnější typografické chyby. 

Součástí materiálu je i kontrolní autorské řešení obou skupin.