09 Soustavy rovnic MS

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:199.17 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál 09 Soustavy rovnic MS je určen k procvičování vyjadřování neznámé veličiny z více navzájem souvisejících rovnic (tj. soustavy rovnic).

První část materiálu je věnována soustavám dvou rovnic a nerovnic, přičemž nejdříve jsou zařazeny dva příklady i s autorským řešením na kombinaci jedné nerovnice a jedné rovnice. Na procvičení jsou pak určeny další 3 úlohy již jen s uvedenými výsledky.

Druhá část je věnovaná soustavám 3 rovnic, přičemž nejdříve jsou zařazeny 2 příklady s autorským řešením. Na procvičené jsou pak určeny další 4 úlohy.

Úlohy jsou přiměřeně obtížné a z většiny i správně vyřešeny. Jako problém se jeví úloha Příklad 3 v části soustava 3 rovnic, neboť v zadání není zmínka, že jsou známé hodnoty i veličiny označené F.

Je škoda, že nejsou všechny úlohy ukázkově řešeny. Občas se v materiálu vyskytují typografické chyby (chybné psaní symbolů apod.).

Materiál je možné (po doplnění zadání Příkladu 3 – viz výše) použít nejen na SŠ, ale i na ZŠ pro šikovnější děti.