08 Grafy N

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:100.35 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál 08 Grafy N je určen k procvičování práce s různými typy grafických vyjádření závislostí (pravoúhlá soustava souřadná, sloupcový graf, koláčkový graf a výsečový graf).

V materiálu je 10 úloh (Příklad 1 – Příklad 10), ve kterých se buď zjišťují informace z grafu nebo naopak se informace do grafy zadávají..

Je škoda, že nejsou úlohy i ukázkově řešeny. Občas se v materiálu vyskytují typografické chyby (chybné psaní symbolů apod.).

Materiál je možné použít nejen na SŠ, ale i na ZŠ pro šikovnější děti.