07 Vyjádření neznámé z technického vzorce N

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:81.41 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál 07 Vyjádření neznámé z technického vzorce je určen k procvičování práce s rovnicemi využívaných v technické praxi při výpočtu různých parametrů.

Úvodem jsou zařazeny tři příklady na výpočet hmotnosti, součinitele odporu proti pohybu materiálu a počet otáček.

Následuje 10 úloh (Příklad 1 – Příklad 10), ve kterých se vyjadřují různé fyzikální veličiny a určují se jejich velikosti.

Je škoda, že nejsou úlohy i ukázkově řešeny. Bylo by dobré, kdyby bylo ve všech úlohách sjednoceno zaokrouhlování a uváděn výsledek na správný počet platných cifer. Občas se v materiálu vyskytují typografické chyby (chybné psaní symbolů apod.).

Materiál je možné použít nejen na SŠ, ale i na ZŠ pro šikovnější děti.