07_DUM_Konstrukce_lichoběžníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:506.25 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace se zaměřuje na konstrukční úlohy čtyřúhelníků (lichoběžníku). V úvodu materiálu jsou zmíněny základní vlastnosti lichoběžníku a uvedeno dělení na druhy lichoběžníků, u každého typu jsou pak zopakovány základní vlastnosti, které pro tento "druh" lichoběžníku platí. Dělení není metodicky dobře uchopeno, nejsou zdůrazněny základní vlastnosti, které platí bez výjimky pro všechny lichoběžníky ani fakt, která vlastnost činí tento typ lichoběžníku zvláštním, hodným speciální pozornosti.

Následuje část, zaměřená na konstrukční úlohy, tato část je bohužel zcela nepřínosná, v úlohách chybí základní věc, kterou je zadání úlohy (je možné, že se nezobrazuje jen v některých aplikacích pro práci s prezentacemi). U každé úlohy chybí také část popis konstrukce.

Materiál tím zcela ztrácí jakoukoliv obsahovou hodnotu. 

Nedoporučujeme k využití.