06 Stereometrie N

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:403.46 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál 06 Stereometrie N je určen k procvičování objemů a hmotností těles, resp. součástek (nýty, šrouby, kotoučová spojka, kuličková ložiska, příruba, aj), se kterými se lze setkat v oboru strojírenství.

Úvodem jsou zařazeny dva příklady na hmotnost části kotoučové spojky doplněné autorským řešením.

Následuje 19 úloh (Příklad 1 – Příklad 19), ve kterých se určují objemy a především hmotnosti různých těles při zadané hustotě.

Je škoda, že nejsou úlohy i ukázkově vyřešeny, ale aspoň jsou připojené výsledky. Bylo by dobré, kdyby bylo ve všech úlohách sjednoceno zaokrouhlování a uváděn výsledek na správný počet platných cifer. Občas se v materiálu vyskytují typografické chyby (chybné psaní symbolů apod.).

Materiál je možné použít nejen na SŠ, ale i na ZŠ pro šikovnější děti.