06_Matika_-_Počítání_do_100_hbitě

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:319.49 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Sympatická prezentace na hbité počítání v oboru do 100. Celkem obsahuje 5 slide a jedná se o příklady na počítání zpaměti, přiřazování výsledků a dopočítávání sčítanců a menšence.Na závěr je počítání s tajenkou. Jedno cvičení obsahuje řešení. Vhodné na procvičování, na rychlost.