06_DUM_Konstrukce_trojúhelníku_II_

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:499.37 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál byl vytvořen jako metodická podpora při výuce tematického celku pokročilejší konstrukční úlohy v trojúhelníku. Úlohy, které materiál obsahuje pracují s pokročilými postupy, často je v konstrukci využívána Thaletova kružnice, zadána je výška či více výšek, těžnice nebo kombinace výšky a těžnice. Pro žáky ZŠ jde o úlohy pokročilé a nadstandardní. Každá úloha obsahuje všechny důležité části - náčrtek a rozbor, následuje samotná konstrukce doplněná vždy o velmi precizní symbolický zápis postupu konstrukce.

Materiál je zapotřebí otvírat v aplikaci MS PowerPoint, jinak může dojít k nekorektnímu zobrazení materiálu.