05 Planimetrie N

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:436.74 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál 05 Planimetrie N je určen k procvičování obsahů rovinných útvarů a objemů či hmotností těles.

Úvodem jsou zařazeny dva příklady doplněné autorským řešením. V prvním příkladu se řeší obsah plochy, ve druhé pak objemový průtok.

Následuje 21 úloh (Příklad 1 – Příklad 21), ve kterých se určují obsahy ploch, objemy a hmotnosti těles a objemový průtok řečištěm o daném průřezu.

Je škoda, že nejsou úlohy i ukázkově vyřešeny, ale aspoň jsou připojené výsledky.

Bylo by dobré, kdyby bylo ve všech úlohách sjednoceno zaokrouhlování a uváděn výsledek na správný počet platných cifer. Občas se v materiálu vyskytují typografické chyby (chybné psaní symbolů apod.) a v řešených úlohách se objevuje absence jednotek.

Materiál je možné použít nejen na SŠ, ale i na ZŠ.