05_Matika_-_Počítání_do_100_zábavně

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:195.07 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace zaměřená na procvičování početních operací sčítání a odčítání v oboru do 100. Celkem obsahuje 4 slide s úkoly - žáci sestavují příklady na sčítání a odčítání a počítají matematické "hady" (příklady s více členy).

Při sestavování příkladů jsou dané výsledky a žáci musí ze dvou "sloupečků" (stromů) vybrat správná čísla. Se začátku se to může jevit zmatečně - výsledek není na řádku, ale až dole a jeden pro všechny příklady a chybí rámeček na rovná se. 

 

Prezentace je poměrně krátká, může sloužit jako rozcvička nebo jiné opakování.