05_DUM_Konstrukce_trojúhelníku_I_

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:712.53 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál byl vytvořen jako metodická podpora při probírání tematického celku konstrukční úlohy v trojúhelníku. Materiál se zaměřuje kromě samotných konstrukčních úloh také na symbolický zápis postupu každé konstrukce a metodicky velmi vhodně zdůrazňuje nutnost nejprve pomocí náčrtku promyslet jednotlivé kroky konstrukce, teprve poté samotnou konstrukci provést. Zadání jednotlivých konstrukčních úloh pracuje často s těžnicemi či výškami v trojúhelníku (případně s oběma). Rozebrané úlohy jsou celkem 4 a jsou nápadité. Bohužel hodnotu materiálu snižuje fakt, že některé prvky konstrukce (zejména pomocné kružnice) neodpovídají ani náčrtku, ani zápisu postupu konstrukce. Je to možná dáno nevhodným využitím nástrojů pro zakreslení části kružnice, ale didakticky není možné v této formě konstrukci předložit žákům. 

Materiál obsahuje také drobnější, zejména typografické chyby (např. chybí mezery před a za znaménkem porovnávání = a také mezi číslem a jednotkou), dále v některých náčrtcích chybí některé důležité úsečky či body, ale tyto drobnější chyby nebrání správnému porozumění.

Kvůli výše uvedeným nedostatkům bohužel materiál nedoporučujeme k využití.