04 Řešení obecného trojúhelníku N

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:402.94 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál 04 Řešení obecného trojúhelníku N je určen k procvičování Pythagorovy věty, Sinové věty a goniometrických funkcí v obecném či v pravoúhlém trojúhelníku.

Úvodem jsou zařazeny dva příklady na skládání sil s využitím Sinové věty, na kterých je ukázáno buď výpočet délky strany (velikosti síly) či výpočet velikosti některého z vnitřních úhlů.

Následuje 15 úloh (Příklad 1 – Příklad 15) z oblasti strojírenství, ve kterých jsou využity vlastnosti trojúhelníků (Pythagorova věta, Sinová věta, goniometrické funkce). Většina úloh, kromě těch z využitím Sinové věty (Př. 1 a Př. 2), jsou řešitelné i znalostmi získaných na základní škole.

Je škoda, že nejsou úlohy i ukázkově vyřešeny, ale aspoň jsou připojené výsledky. Bylo by dobré, kdyby bylo ve všech úlohách sjednoceno zaokrouhlování a počet platných cifer.

Materiál je možné použít nejen na SŠ, ale po vynechání úloh na Sinovou větu i na ZŠ.