04 Práce s jednotkami MS

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:100.35 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál 04 Práce s jednotkami MS je určen na procvičování práce s jednotkami.

V materiálu se vyskytují jednotky času, délky, energie, hustoty, síly, výkonu, zrychlení (a další, které jsou kombinací výše uvedených), které se vyjadřují z různých vzájemných vztahů.

Úvodem jsou zařazeny 2 ukázkově řešené příklady a následuje 17 úloh (Příklad 1 až Příklad 17), které již nejsou doplněným podrobným řešením, ale aspoň jsou uvedené výsledky.

Všechny úlohy jsou vyřešeny správně nebo mají správně uvedené výsledky. Poměrně časté je chybné uvádění symbolu pro násobení (patří „·“) a občas se vyskytují chyby typografického charakteru.

Materiál, po upozornění na chyby, je možné použít při výuce na SŠ.