04_Matika_-_Geometrické_tvary

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:185.86 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál obsahuje prezentaci na téma geometrie - základní geometrické tvary v rovině.

Žáci mají rozpoznat jednotlivé tvary, barevně rozlišit, vyluštit tajenku, vyřešit příklad.

Metodický pokyn ke 3. cvičení, není jednoznačný. Je třeba jej upřesnit, aby žáci tvořili slova pouze v rámci sloupečku. 

Řešení není součástí prezentace.