04_DUM_Trojúhelník_základní_vlastnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.53 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu tematického celku vlastnosti trojúhelníka, a to jak na ZŠ, tak při opakování na SŠ. V úvodu prezentace jsou zopakována základní fakta o trojúhelníku. Bohužel je v prezentaci uvedena nepřesná definice, která trojúhelník bere jako sjednocení bodů, ležících na jeho stranách, nikoliv jako rovinný útvar (průnik úhlů). Dále je v prezentaci zmíněna trojúhelníková nerovnost a její využití. Následuje část klasifikace trojúhelníků - rozdělení trojúhelníků dle délek stran a dle velikosti vnitřních úhlů. Další část prezentace se zaměřuje na důležité úsečky v trojúhelníku - výšky a těžnice a s nimi související pojmy ortocentrum a těžiště. Poslední část prezentace se věnuje Thaletově větě a jejímu využití při konstrukci či klasifikaci trojúhelníka. Materiál lze využít při opakování vlastností trojúhelníků v hodině i pro samostatnou domácí přípravu žáků, např. v případě delší absence.