03_Matika_-_Obor_čísel_1_-_5

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:355.84 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Power pointová prezentace pro žáky 1. ročníku, ve které se nacházejí úkoly: malované slovní úlohy + tvoření otázek a odpovědí a rozklad čísel.

Jelikož žáci v této době většinou neumí číst, celá prezentace je tvořená pouze obrázky, které žáci jistě rychle pochopí. Například tři budíky a dva jsou škrtnuté - žáci tvoří sl. úlohu nebo podobný obrázek a žáci mají za úkol vybrat k němu správný příklad. 

 

Materiál je vhodný promítnout celé třídě na interaktivní tabuli.