02_Ztracené číslice_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:215.51 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje 9 úloh písemného počítání (sčítání, odčítání, násobení), kam žáci místo symbolu * doplňují ztracené číslice. Příklady jsou určené pro žáky 4. a 5. ročníku základní školy. Úlohy lze použít k rozvíjení učiva aritmetiky. Pro lepší pochopení (úvod nebo slabší žáky) by bylo zajímavé dát rozstříhané číslice k doplnění. Obsahuje řešení.