02_Pythagorova věta_QR kódy_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:248.38 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu, obsahujícího QR kódy slouží k procvičení tematického celku Pythagorova věta. Obsahuje celkem 7 úloh zaměřených na procvičování umocňování a odmocňování (s pomocí kalkulačky) a zejména na výpočty s využitím Pythagorovy věty v různých mnohoúhelnících (pravoúhlý, rovnoramenný i rovnostranný trojúhelník, kosočtverec). Forma procvičování je pro žáky jistě příjemnější a zábavnější než obvyklé počítání v pracovním listu nebo v sešitě, nicméně úlohy jsou zadány velmi triviálně, nemají přesah do praktického využití Pythagorovy věty v reálném životě nebo praxi. Zvolené netradiční formě procvičování by určitě na zajímavosti a přitažlivosti přidal i zajímavý obsah úloh.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, u některých úloh je potřeba vzít v úvahu různé možnosti, jak budou žáci v průběhu výpočtu zaokrouhlovat, tedy uznat jako správné odpovědi i ty, které se od autorských v řádu setin až desetin odlišují.

Materiál může sloužit jak k netradičnímu procvičení tematického celku v hodině, tak k samostatnému domácímu procvičování s možností samostatné kontroly výsledků.