02 Počítání s reálnými čísly N

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:158.72 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál Počítání s reálnými čísly N je určen pro procvičování běžných operací s reálnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení, poměr a užití přímé a nepřímé úměrnosti). V úvodu materiálu je konstatováno i umocňování a odmocňování, ale tyto operace v materiálu nejsou zastoupeny.

V úvodu materiálu jsou zařazeny 4 příklady s autorským řešením. Postupy jsou sice v pořádku, ale obsahují poměrně velké množství typografických a formálních chyb (absence jednotek, chybně psané symboly aj.).

Po řešených příkladech je zařazeno 49 slovních úloh s výsledky, ale bez autorského řešení (přestože jsou označeny jako příklady). Výsledky jsou relativně správné, je však potřeba zohlednit zaokrouhlování na různé počty platných cifer. Úlohy jsou srozumitelné a řešitelné i znalostmi ze základní školy.

Vzhledem k obtížnosti je daný materiál možné použít jako sadu slovních úloh pro rychlé použití v hodinách matematiky na ZŠ, SOU či SOŠ.