02_Pascalův trojúhelník_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:341.85 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen pro potřeby M-kroužku, který autor vede na škole Gymnázium Brno-Řečkovice.

Úvodem autor definoval Pascalův trojúhelník jako nekonečné schéma čísel.

Po zavedení pojmu následuje několik příkladů z důkazy. Autor vybral několik zajímavostí Pascalova trojúhelníku jako např. součet hodnot v řádku, součet čísel v diagonále či nalezení Fibonacciho posloupnosti v Pascalově schématu.

Úlohy jsou doplněny autorským řešením a poznámkami a je zdařile zpracován i po grafické stránce.

V materiálu nebyly nalezeny chyby odborného charakteru a ani nedostatky po stránce grafické či typografické.

Materiál je zpracován podrobně a pečlivě. Náročností a tematicky se materiál hodí do seminárních hodin či kroužků pro zájemce o tuto tematiku než do běžné hodiny matematiky.