02_Finanční matematika – pojmy_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.03 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určený jako „encyklopedie“ finančních pojmů pro žáky středních škol.

Úvodem jsou vysvětleny jednotlivé pojmy jako dlužník, věřitel, jistina, úrok, roční úroková míra, spotřebitelský úvěr, hypotéka, americká hypotéka, RPSN, inflace, deflace, nominální mzda a reální mzda.

Ve druhé části jsou autorem zpracovány tři příklady z finanční matematiky: určení ceny automobilu při zadané inflaci, výpočet výdělku podnikatelky a určení RPSN.

Celý materiál je zpracován dostatečně přehledně s ohledem na potřeby žáků střední školy. Úlohy jsou vypracovány přiměřeně podrobně pro pochopení.

Materiál je možné používat při výuce u tematického celku finanční matematika.